افزایش۴۰درصدی خرید ملک در اسپانیا توسط انگلیسیها

تنها در هفته اول ژانویه تعداد شهروندان بریتانیا که مایل به خرید خانه دوم در اسپانیا بودند افزایش۴۰درصدی داشته است.
جاذبه های زیاد اسپانیا و سواحل آفتابی ، شهروندان انگلیس را برای خرید خانه در این کشور ترغیب کرده است.
علاوه بر شهروندان بریتانیا،شهروندان دیگر کشورهای اروپایی نیز به خرید ملک در اسپانیا ترغیب شده اند،میتوان به شهروندان آلمان(۵۵%افزایش)و بلژیک(۴۴%افزایش)اشاره کرد.مدیر بازاریابی یک آژانس املاک میگوید: با اینکه،هم اکنون انگلیس و آلمان در شرایط قرنطینه سختی هستند و در حالی که اسپانیا،فرانسه و سایر کشورها محدودیت های گسترده ای دارند.این به این معنی نیست که خریداران به فکر داشتن خانه ای در شهرهای آفتابی نباشند.
وی اشاره میکند،جذابیت زمین های گلف اسپانیا و سواحل گسترده باعث شده که خانواده ها اشتیاق زیادی به مسافرت و گذران اوقات فراغت در اسپانیا را داشته باشند.
برکسیت یکی از عواملی است که شهروندان انگلیسی را برای خرید ملک و اخذ اقامت در اسپانیا ترغیب کرده است زیرا پس از برگسیت این شهروندان تنها ۹۰ روز در هر ششماه میتوانند در اتحادیه اروپا باشند.