گذرنامه واکسن اسپانیا و اتحادیه اروپا

گواهینامه دیجیتال ، که بصورت یک کد QR رایگان است تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۱ در اتحادیه اروپا و اسپانیا اجرایی میشود .

این گواهینامه نشان دهنده ایمنی فرد در مقابل ویروس کرونا است ، لذا به شهروندان اروپا اجازه می دهد بدون نیاز به قرنطینه یا آزمایش ویروس کرونا ، وارد اسپانیا شوند.
مسئولین پیش بینی می کنند امسال ۴۰ میلیون بازدید کننده خارجی وارد کشور شوند. این تعداد دو برابر توریستی است که سال گذشته در زمان همه گیری ویروس کرونا وارد اسپانیا شده است ، اما نیمی از تعداد توریست سال 2019 است.

گذرنامه واکسن اسپانیا و اتحادیه اروپا چیست؟

این سندی است که به گردشگرانی که دارای برخی معیارهای بهداشتی مربوط به Covid-19 هستند اجازه می دهد تا به راحتی در سراسر اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا سفر کنند.
بعنوان گذرنامه های واکسن ، پاسپورت Covid ، گواهینامه های دیجیتال سبز و یا گذرنامه سبز نیز نامیده میشود.

این گواهینامه چه چیزی را نشان میدهد؟

این گواهینامه موارد زیر را نشان میدهد

فرد بر علیه Covid-19 واکسینه شده است

فرد دارای نتیجه آزمایش Covid منفی است

فرد از بیماری Covid-19 بهبود یافت

چه موارد دیگری باید در این مورد بدانیم؟

این گواهینامه کاملا رایگان است و به دو صورت دیجیتالی و کاغذی صادر میشود . شامل یک کد QR است و به زبان کشوری که در آن صادر شده و همچنین به زبان انگلیسی نمایش داده میشود . پاسپورت سبز همچنین حاوی اطلاعات کلیدی مانند نام فرد ، تاریخ تولد ، تاریخ صدور ، و اطلاعات ایمنی فرد از قبیل واکسینه شده / تست منفی / بهبود یافته است.

این گواهینامه به چه شکل است ؟

این دو تصویر را که اتحادیه اروپا صادر کرده نشان میدهد که به دوصورت دیجیتال و کاغذی صادر میشود.

گذرنامه Covid چگونه کار خواهد کرد؟

گواهی دیجیتال سبز، حاوی یک کد QR با امضای دیجیتال است تا از آن در برابر جعل محافظت کند. وقتی گواهی تأیید شد ، کد QR اسکن می شود تا امضا و اطلاعات مربوطه را تأیید کند. کمیسیون اروپا پورتالی برای تأیید تمام امضاهای گواهینامه ها در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد.

چه نهادی این گواهینامه ها را صادر می کند؟

بااینکه این طرح برای اتحادیه اروپا است ، اما صدور و تحویل این گواهینامه ها به عهده هریک از ایالتهای خودمختار اسپانیا است و برای کسانی است که نیاز به مسافرت بین اسپانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا دارند بصورت دیجیتال و یا کاغذی صادر میشود.
هر مرکز صدور (بیمارستان ، مرکز آزمایش یا مرجع بهداشتی اسپانیا) امضای دیجیتالی خود را دارد. این اطلاعات در یک پایگاه داده امن در هر کشور ذخیره می شود.

این طرح چه مزیتهایی دارد؟

هدف این گواهینامه تسهیل گردشگری و مسافرت در سرتاسر اتحادیه اروپا در تابستان امسال است. دبیر کل بهداشت دیجیتال اسپانیا گفت ، مزایای اصلی این است که مقامات اسپانیایی به شهروندان اتحادیه اروپا و ساکنان اجازه می دهند بدون نیاز به قرنطینه یا ارائه آزمایش Covid منفی ، به اسپانیا وارد شوند.
با توجه به پیش شرط گذرنامه Covid ، معافیت از ارائه تست PCR منفی احتمالاً در مورد کسانی که Covid داشته اند یا واکسینه شده اند اعمال می شود .