۱۰ مزیت مهاجرت به اسپانیا

10 دلیل برای مهاجرت به اسپانیا

اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ کشوریست که میتوانید ﺑﺎ ﺻرف ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن از ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﮔردﯾد . ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣردم ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ دارد و ﻣردم اﯾن ﮐﺷور راﺑطﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟران دارﻧد. اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ درﺟدول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧص اﻣﯾد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷم ﮔﯾری را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت . در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر اﻗﺗﺻﺎد اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ از رﺷد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده ﮐﮫ آن را در زﻣره ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻗرار داده اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻋﻣده ﺗرﯾن دﻻﯾل اﯾن رﺷد ﺻﻌود ﻗﯾﻣت ﻣﻠﮏ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑوده ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧرﯾد ﻣﻠﮏ در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

1 – آب و هوا

به دلیل وسعت کشور اسپانیا سه منطقه مختلف آب و هوایی دارد. آب و هوای مدیترانه ای ، تابستانهای گرم و خشک و زمستان های معتدل و بارانی و دارای بیش از ۳۰۰ روز آفتابی . مرکز اسپانیا دارای آب و هوایی تحت تأثیر قاره اروپا و دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد است. باران عمدتا در بهار و پاییز می بارد. کوه های اطراف این منطقه از بارندگی بالاتری برخوردار هستند و اغلب در زمستان بارش سنگین برف را تجربه می کنند.
در شمال هوا اغلب ابری همراه با بارندگی مکرر است. در سواحل مدیترانه ، آب و هوا معتدل است و در بهار و پاییز باران می بارد. نواحی اطراف مورسیا تقریباً دارای آب و هوای آفریقایی است. میزان بارندگی کم است و گرما در تابستان معمول است. در سواحل آتلانتیک ، تابستانها خنک تر هستند و در زمستان باران نسبتاً شدیدی میبارد . جزایر بالئاریک دارای آب و هوایی دریایی ، زمستانهای خنک و مرطوب و تابستانهای گرم و خشک است.

2-مزایای بهداشت و درمان

اسپانیایی ها نه تنها از طولانی ترین امید به زندگی و سالم ترین سبک زندگی در دنیا برخوردار هستند ، از سیستم بهداشتی سالم نیز بهره مند هستند . این کشور دارای شبکه ای جامع از مراکز بهداشتی و درمانی است که برخی از آنها در میان بهترین ها در اروپا قرار دارند. اساس مراقبت های بهداشتی در اسپانیا سیستم عمومی است که از طریق کمک های اجتماعی تأمین می شود و در سراسر کشور در دسترس است. تکمیل مراقبت های بهداشتی عمومی گزینه محبوب بهداشت پزشکی است که از طریق بیمه نامه ها تأمین می شود.

3-شرایط زندگی

مهمترین فاکتور برای ارزیابی شرایط زندگی در اسپانیا، اقتصاد این کشور است. اسپانیا چهاردهمین قدرت اقتصادی جهان است و براساس مطالعات انجام شده در دهه اخیر، از نظر کیفیت زندگی در بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد. از لحاظ ساختاری، اقتصاد اسپانیا بیشتر بر انجام امور خدماتی استوار است. بعد از آن صنعت توریسم حرف اول را در اکثر شهرهای این کشور می‌زند و سپس صنعت و انرژی، مسکن و بخش کشاورزی به عنوان نبض حیاتی اقتصاد اسپانیا در حال رشد هستند.

4 – هزینه زندگی

هزینه های خوراک و اجاره مسکن، بیشترین میزان هزینه های زندگی در اسپانیا را به خود اختصاص داده است. از همین رو در صورت پیدا کردن محل مناسب برای زندگی و مدیریت هزینه های خوراک، می توان با هزینه های بسیار پایین در این کشور زندگی کرد . تقریبا متوسط هزینه های زندگی در اسپانیا بین ۷۵۰ تا ۱۲۰۰ یورو در ماه است .
هزینه های اجاره مسکن در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه زندگی در اسپانیا را تشکیل می دهد. هزینه های اجاره مسکن در اسپانیا متناسب با متراژ و شهر انتخابی بسیار متفاوت می باشد.

5 – مزیت سرمایه گذاری

یکی از دلایل رشد اقتصادی اسپانیا افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن و رشد قیمت املاک است . اسپانیا بعنوان سومین کشور توریستی جهان ، جذابیتهای فراوانی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری فراهم میکند.
کشاورزی، واردات زعفران، محصولات مربوط به انرژی و ترابری، نساجی و مشاغل مربوط به فناوری اطلاعات، از پر رونق ترین سرمایه گذاریهای ممکن در اسپانیا هستند.
از آنجا که اسپانیا از کشورهای اتحادیه اروپا است این مزیت را دارید از واحد پولی یورو در سرمایه گذاریهای خود بهره مند شوید.

6 – مردم و فرهنگ اسپانیا

اسپانیائیها از شادترین مردم جهان هستند ، رتبه چهارم جهانی شاخص امید به زندگی را دارند با میانگین ۸۲سال در تحقیقاتی که انجام شده مردم اسپانیا ، از۲۴ساعت ۱۶ساعت را به اوقات فراغت می‌پردازند که شامل خوردن، آشامیدن و خوابیدن است. آنها مشتاق به اشتراک گذاشتن فرهنگ خود با دیگران هستند. مردم اسپانیا سبک زندگی آرامش بخشی دارند ، مهاجران در اسپانیا و در کنار مردم خونگرم این کشور احساس غربت نمیکنند.

7 – دسترسی آسان

ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دیگر ﮐﺷورھﺎی ﻣﮭﺎﺟر ﭘذﯾر ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗراﻟﯾﺎ،ﮐﺎﻧﺎدا،آﻣرﯾﮑﺎ ﻣوﺟب ﮔردﯾده ﺗﺎ ﻣﮭﺎﺟران ﺷراﯾط ﺑﮭﺗری برای رفت آمد به ایران داشته باشند . وﺟود ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی رﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ اﻟﺳﯾر و ﻓرودﮔﺎھﮭﺎی زﯾﺎد ﻣوﺟب ﮔردﯾده دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ و جهان ﺑﺳﯾﺎر ﺳﮭل و آﺳﺎن ﺑﺎﺷد.

8- زبان اسپانیولی

دومین زبان مادری در جهان با بیش از 500 میلیون نفر بعد از زبان چینی و بالاتر از زبان انگلیسی زبان اسپانیولی است و بعنوان زبان دوم 75میلیون نفر در جهان است.همچنین اسپانیولی زبان اول بیش از 43میلیون نفر در آمریکا است.

9- تحصیل در اسپانیا

تحصیل در مدارس اسپانیا به صورت رایگان بوده و دولت اسپانیا نیز از دانش آموزان این کشور پشتیبانی و حمایت می کند. در اسپانیا مدراس خصوصی برتری برای تحصیل نیز موجود است که با پرداخت شهریه سالانه امکان تحصیل فرزندان مهاجران را فراهم میکند. ارتقاء سطح کیفی تحصیلات دانش آموزان و آماده سازی آنها برای ورود به دانشگاه های برتر این کشور و دیگر کشورهای اروپایی از جمله اهداف وزارت آموزش و پرورش اسپانیا است . پس از گذراندن دوره تحصیلی در مدارس و دبیرستانها در اسپانیا دانش آموزان می توانند وارد دانشگاه های این کشور شوند و دوره ۴ ساله لیسانس را بگذرانند.
در شهرهای بزرگ اسپانیا مانند پایتخت آن مادرید و یا بارسلونا و والنسیا دانشگاه های بسیار معتبری با رنکینگهای جهانی زیر 550 وجود دارند که از سراسر دنیا دانشجویان را به سمت خود جذب میکنند.

10 – رژیم غذایی

اسپانیا با بهره مندی از رژیم غذایی مدیترانه ای که از سالمترین رژیمهای غذایی است . دارای غذاهایی غنی و متنوع میباشد و هر منطقه با مزه‌های خاص خود در ایجاد این تنوع سهمی دارد.
تنوع باورنکردنی در آشپزی اسپانیایی چندین دلیل دارد؛ نزدیکی به دریا، وفور میوه‌ و سبزیجات محلی تولید داخل و همچنین حیواناتی که هنوز آزادانه می‌گردند و بطور طبیعی تغذیه می‌کنند از جمله این دلایل هستند.