اقامت از طریق تمکن مالی بدون خرید ملک

بدون اجاره ملک و با رزرو هتل

از دیگر شرایط اخذ اقامت که این شرکت با بهره گیری از وکلای مجرب توانایی آنرا دارد ، بدون اجاره ملک و تنها با رزرو هتل و 100درصد تضمینی میباشد.
– حضور شش ماه و سه روز در اسپانیا
– زمان اخذ اقامت یک تا چهار ماه
– بدون اجازه کار در سال اول
– نحوه تمدید به اینصورت است که ابتدا اقامت 1ساله پس از سال اول شما اقامت خود را به مدت ۲ سال و پس از آن نیز دو سال دیگر تمدید مینمایید و نهایتاً پس از ۵ سال اول ، کارت اقامت دائم 5 ساله دوم خود را دریافت خواهید نمود. گذرنامه اسپانیا نیز پس از سپری شدن ده سال و با بررسی شرایط اقامتی فرد متقاضی داده میشود.

بدون اجاره ملک و با رزرو هتل

با اجاره ملک

یکی از دیگر روشهای اخذ اقامت است که فرد متقاضی بدون خرید ملک و تنها با اجاره قانونی حداقل 4 ماهه ملک بمبلغ ماهیانه 1500یورو میتواند اقامت خود و خانواده را اخذ نماید. لازم بذکر است متقاضی باید بسفارت اسپانیا در تهران اسنادی نشان دهد که از طریق دارائیهایی که در ایران دارد از قبیل اجاره ملک ، سود سهام ، سپرده بانکی و یا هر سندی که نشان دهد بدون حضور فیزیکی در ایران توانایی تامین هزینه های زندگی خانواده در اسپانیا را دارا می باشد.
– حضور شش ماهه و سه روز در اسپانیا
– زمان اخذ اقامت یک تا چهار ماه
– بدون اجازه کار در سال اول
– نحوه تمدید به اینصورت است که ابتدا اقامت 1ساله پس از سال اول شما اقامت خود را به مدت ۲ سال و پس از آن نیز دو سال دیگر تمدید مینمایید و نهایتاً پس از ۵ سال اول ، کارت اقامت دائم 5 ساله دوم خود را دریافت خواهید نمود. گذرنامه اسپانیا نیز پس از سپری شدن ده سال و با بررسی شرایط اقامتی فرد متقاضی داده میشود.

با اجاره ملک