اقامت با خرید ملک

خرید ملک از قیمت 150.000 یورو تا 499.000 یورو

این روش که یکی از متداول ترین روشهای اخذ اقامت است ، متقاضی باید ملکی متناسب با تعداد اعضا خانواده خرید نماید . ضمنا از آنجا که این نوع اقامت بدون اجازه کار است متقاضی باید اسنادی به سفارت اسپانیا در تهران ارائه نماید که از نظر تامین هزینه های مالی زندگی در اسپانیا به کمکهای دولت اسپانیا وابستگی ندارد.
از دیگر شرایط اخذ این نوع اقامت :
– حضور شش ماهه و سه روز در اسپانیا
– زمان اخذ اقامت یک تا سه ماه
– بدون اجازه کار در سال اول
– نحوه تمدید اقامت ابتدا اقامت 1سال ، 2سال ، 2سال و در انتها اقامت 5ساله دائم که منجر به اخذ پاسپورت میشود

خرید ملک از قیمت 150.000 یورو تا 499.000 یورو

گلدن ویزا (خرید ملک بالای 500.000 یورو)

همانطور که از نام این روش پیداست یک فرصت طلاییست که از سال 2013 آغاز شده و متقاضیان با خرید ملک به ارزش 500هزار یورو و بالاتر میتوانند اقامت این کشور بزرگ اروپایی را بدست بیاورند. لازم به ذکر است متقاضیان این نوع اقامت از شرایط ویژه ای به شرح ذیل برخوردار میشوند:
– سرعت رسیدگی به پروند ظرف مدت یکماه تا دو ماه
– عدم شرط حضور 6ماهه در خاک اسپانیا (تنها سالی 1 روز)
– همراه با اجازه کار
– نحوه تمدید اقامت بصورت 5سال اول (2و3ساله ) 5 سال دوم منجر به دریافت پاسپورت

گلدن ویزا