خدمات بازرگانی

خرید کالا و اخذ نمایندگی از شرکتها بلاخص شرکتهای اروپائی یکی از راهکارهای تجارت بین المل برای تجار و بازرگانان ایرانی است .
شرکت artida با بهره گیری از تجارب ، افراد متخصص و شرکتهای پیشرو در امر واردات و صادرات میتواند همراه تجار محترم باشد.

خدمات بازرگانی